Poslovanje 2023. godine
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu
pdf_logo
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad
pdf_logo
Punomoć za glasanje na skupštini akcionara