contact
Petar Skokandić
Generalni direktor
Telefon: +381 (0)21 526-088
contact
Ivona Skokandić
Samostalni referent pravnih,
kadrovskih i opštih poslova
Telefon: +381 (0)21 452-022
contact
Slavica Damjanović
Referent zakupa
Telefon: +381 (0)21 452-022
Mobilni: +381 (0)63 408-385
contact
Dragan Budak
Šef službe za prijem stranaka, tekuće održavanje, ZOP
i lice za bezbednost i zdravlje na radu
Mobilni: +381 (0)63 486-252